Företagstjänster

Vi kan hjälpa ert företag med juridiskt biträde inom bl.a. följande rättsområden:

 • Bolagsbildning och bolagslikvidation
 • Kompanjonsavtal (aktieägaravtal, handelsbolagsavtal, kommanditbolagsavtal)
 • Genomgång av bolagsavtal (köpavtal, hyresavtal, anställningsavtal etc)
 • Upphandlingsrättsliga frågor
 • Arbetsrättsrättsliga frågor
 • Skatterättsliga frågor
 • Företagsöverlåtelser (köpa och sälja bolag)
 • Skadestånds-och ersättningsrättsliga frågor
 • Hyres- och arrenderätt (hyra lokal, arrende rörelse)
 • Skydd av företagshemligheter, know how
 • Tillståndsärenden för verksamheten (alkoholtillstånd, taxitillstånd mm)
 • Övriga affärsjuridiska frågor
 • Redovisning & bokföring mm. 

Det här är bara några exempel på rättsområden som vi kan hjälpa er/våra kundföretag med. Välkommen att kontakta oss för mer information.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)