Juridiska Tjänster

Juristfirman Lexforums arbetsområde och inriktning är humanjuridik med särskild kompetens inom:

 • Migrationsrätt (uppehållstillståd, arbetstillstånd, asyl- och skyddstatus, familje- och anhöriginvandring, förvars- och utvisningsärenden, Dublinärenden, svenskt medborgarskap- och visumfrågor mm)
 • Brottsofferrätt (målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt hjälp att få skadestånd- och brottsofferersättningar)
 • Familjerätt (vårdnads- boende- och umgängesfrågor gällande barn, underhållsbidrag samt upprättande av äktenskapsförord-, samboavtal- och testamente, adoptionsfrågor mm)
 • Socialrätt (tvångsomhändertagande enligt LVU, LVM, LPT, LRV samt vissa sociala/ekonomiska förmåner enligt särskild lagstiftning mm)
 • Assistansrätt (LSS insatser, personlig assistans, assistansersättning, tillstånd att bedriva privat verksamhet enligt LSS etc.)
 • Försäkringsrätt (personskador i trafiken, felbehandlingar inom sjukvården, försäkringstvister mm)
 • Arbetsrätt (uppsägningar och avskedanden, arbetsskador, semesterrätt, avgångsvederlag, arbetslöshetsersättning, diskriminering inför och i anställning mm)
 • Fastighetsrätt (hyrestvister avseende privatbostad och affärslokaler, granskning av affärshyresavtal och köp av privatbostad mm)
 • Bolagsrätt (bolags- och företagsjuridik, bolagsbildning, köp- och försäljning av bolag/rörelse mm)
 • Skatterätt (generell privatbeskattning och företagsbeskattning)
 • Skadestånds- och ersättningsrätt (obligationsrättsligt, dvs mellan avtalsslutande parter respektive utom obligationsrättsligt, dvs utanför avtalsförhållanden )
 • Avtalsrätt (upprättande av avtal, avtalsgranskning, avtalstolkning samt avtalslagens-, köplagens- konsumentköplagens- och konsumenttjänstlagens tillämpning mm)
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)