Pris

När du anlitar oss, hjälper vi dig att utreda dina möjligheter att få rättsskydd eller rättshjälp för dina juristkostander. I de fall som du inte kan beviljas rättsskydd eller rättshjälp ska du själv betala dina juristkostnader.

Vi erbjuder arvodesdebitering enligt följande prismodell:

  • Löpande, du betalar för den tid vi lägger på ditt ärende. Debitering sker löpande för nedlagda timmar i ärendet enligt domstolsverkets timtaxa.
  • Fast, du betalar ett i förväg bestämd fast pris (för vissa standardiserade juridiska dokument, upprättande- och genomgång av avtal, tillståndsansökningar mm, där det ingår ett möte för genomgång med klient). Exempelvis: testamente, samboavtal, skuldebrev, svensk medborgarskapsansökan, körkortstillståndsansökan, genomgång av konsument- eller företagsavtal och liknande dokument. Om ärendet kräver fler än ett möte med klient, sker debitering löpande för nedlagd tid.
  • Provisionsbaserat, du betalar bara när du vinner (för vissa tvister om fordrings-,ersättnings- och skadeståndsanspråk). Om du vinner, genom förlikning/domslut/beslut etc, tar vi en avgift (procent %) av föliknings-, ersättnings-, skadeståndsbeloppet. Om du förlorar betalar du ingenting till oss. 

Vi erbjuder också abonnemang på juridiska tjänster som debiteras enligt en särskild överenskommelse.

Konsultationer och telefonrådgivning mm

För juridisk konsultation och vägledning i en viss fråga, går det bra att boka tid för rådgivning på kontoret. Juridisk rådgivning och inläsning av handlingar debiteras enligt domstolsverkets taxa. Ni bestämmer själv tidsåtgång och hur grundlig genomgången skall vara. Konsultationen innebär sällan en fullständig lösning av ett juridiskt problem, men den kan utgöra en grund för beslut om ni skall gå vidare och om ni i så fall skall anlita ett juridiskt ombud i ärendet. Vi ger dig en uppskattning på hur många timmar ditt ärende kan ta i anspråk och vilken arvodesdebitering som är aktuell.

Rådgivning kan också lämnas enligt bestämmelserna i rättshjälpslagen som en inledning till rättshjälp.

Inledande rådgivning om 15 minuter per telefon är alltid gratis. Sådan rådgivning innebär inte ett uttömmande svar, utan syftar till att definiera det juridiska problemet och dess svårighetsgrad och avgöra om vi kan biträda Er i ärendet.

Om Ni vill ha mer information, kontakta oss.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)