Om oss

Juristfirman Lexforums mål är att erbjuda kvalitativa juridiska tjänster till sina klienter. Vi erbjuder juridiska tjänster i form av juridiskt hjälp och biträde, rådgivning, tvistlösning och för klientens talan som privatperson eller företag.

Hos Juristfirman Lexforum är klienten i centrum. Vi bevakar och tar strid för att tillvarata klientens intressen. Vi har som ambition att med personlig service, hög omsorg och integritet samt på ett lättbegripligt språk erbjuda kompetent juridisk hjälp till våra nöjda kunder.

Juristfirman Lexforum tillhandahåller tjänster inom olika rättsområden såsom asyl- och migrationsrätt, familjerätt, brottsofferrätt, skadeståndsrätt, avtalsrätt, affärs- och bolagsrätt mm. Man kan anlita oss för rådgivning, granskning och upprättande av avtal och vid andra ärenden såsom vid fastighetsköp, hyresavtal etc. Vi ger tips och råd, vägleder och företräder våra klienter vid olika förhandlingar och utredningar.

Juristfirman Lexforum behandlar varje klient som speciell. Vi har av flera års erfarenhet lärt oss att inget ärende är det andra likt, varje klient har sina speciella behov och vår främsta uppgift är att hitta de lösningar som passar varje enskild individ bäst. Vi lyssnar på våra klienter, behandlar klienters ärende med största omsorg, arbetar strategiskt och praktiskt för att alltid hitta de bästa lösningarna.

Juristfirman Lexforum kan även hjälpa klienter med utländsk härkomst som kan få rådgivning på sitt eget språk. Vi erbjuder därför rådgivning och konsultation på följande språk: Svenska, Engelska, Arabiska och Assyriska (västra-dialekt). 

Vi åtar oss bland annat följande typer av ombudsuppdrag:

 • Offentligt och privat ombud i asylärenden, familjeanknytningsärenden, arbetstillståndsärenden, utvisning/avvisning samt i ärenden om förvar enligt utlänningslagen
 • Privat ombud i ärenden om svenskt medborgarskap
 • Målsägandebiträde för brottsoffer i brottmål
 • Särskild företrädare för barn
 • Ombud i tvist om äktenskapsskillnad, barns vårdnad, boende och umgänge
 • Ombud i försäkrings- och personskadeärenden i trafikolyckor
 • Ombud i försäkrings- och felbehandlingsärenden inom hälso-, sjuk- eller tandvården
 • Ombud i konsumenträttsliga tvister
 • Offentligt biträde i ärenden om LVU/LVM/LPT
 • Ställföreträdare för barn i ärenden om LVU
 • God man och rättegångsbiträde angående anordnande av förvaltarskap
 • God man för bortavarande part om äktenskapsskillnad
 • God man i ärenden om särskild förordnad vårdnadshavare
 • Rättshjälpsbiträde i tvistemål
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)