Om oss

Punkt, Förstoringsglas, Horisontella

Juristfirman Lexforums mål är att erbjuda kvalitativa juridiska tjänster till såväl privatpersoner som små och medelstora ägarledda företag. Vi erbjuder juridiska tjänster i form av juridiskt biträde, rådgivning, tvistlösning och för klientens talan som privatperson eller företag. Vi driver domstolsprocesser och åtar oss offentliga uppdrag som offentligt biträde, målsägandebiträde, rättshjälpsbiträde etc.

Hos Juristfirman Lexforum är klienten i centrum. Vi bevakar och tar strid för att tillvarata klientens intressen. Vi har som ambition att med personlig service, hög omsorg och integritet samt på ett lättbegripligt språk erbjuda kompetent juridisk hjälp till våra nöjda kunder.

Juristfirman Lexforum tillhandahåller tjänster inom flera olika rättsområden såsom familjerätt, brottsofferrätt, asyl- och migrationsrätt, avtalsrätt, affärsjuridik mm. Det går även att anlita oss för rådgivning, granskning och upprättande av avtal och vid övriga ärenden såsom vid fastighetsköp, hyresavtal etc. Vi ger tips och råd, vägleder och företräder våra klienter vid olika förhandlingar och utredningar.

Juristfirman Lexforum behandlar varje klient som speciell. Vi har av flera års erfarenhet lärt oss att inget ärende är det andra likt, varje klient har sina speciella behov och vår främsta uppgift är att hitta de lösningar som passar varje enskild individ bäst. Vi lyssnar på våra klienter, behandlar klienters ärende med största omsorg, arbetar strategiskt och praktiskt för att alltid hitta de bästa lösningarna.

Juristfirman Lexforum har också många kunder med utländsk härkomst som kan få rådgivning på sitt eget språk. Vi erbjuder därför rådgivning och konsultation på följande språk: Svenska, Engelska, Arabiska och Assyriska (väst-dialekt).

Juristfirman Lexforum grundades år 1996 av Emil Barhebréus. Läs mer om Emil här.

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)