Emil Barhebréus

Emil Barhebréus is a Swedish lawyer with comprehencive experience and legal competence. Emil is graduated from the law faculty at Stockholm University and has passed the Swedish Bar Association´s lawyerexam. Among his merits comprise completed studies in International Business Transactions law and Antitrust law at McGeorge School of Law in Sacramento/USA and an academic essay comparing US-Antitrust law and EU-competition law.

Emil has gained long and rich proffesional career as legal expert from different parts of the swedish society i.e. The Swedish Parlament, The Swedish Antidiscrimination Ombudsman, The Swedish European Social Fund etc. And as practicing lawyer he has general knowledge of law and litigations in courts as well.

One of Emil´s specializations is Human Rights law, Asylum and Swedish Foreign law. Emil’s practice encompasses all areas of Swedish citizenship, immigration and refugee law, such as business establishment applications, visa and work applications, family reunion applications, work and study permits, refugee cases, citizenship applications. And advocate on behalf of his clients as legal assistance whith Appeals and Judicial Reviews of refused cases, deportations, detentions and so forth.

Emil speaks Swedish, English, Assyrian and Arabic.


Emil Barhebréus avlade sin juris kandidat examen år 1992 vid Stockholms Universitet och började därefter sitt yrkesliv som praktiserande jurist. Emil har inom ramen för sin juris kandidat examen även bedrivit juridikstudier i USA i internationell handelsrätt (International Business Transactions Law) och amerikansk konkurrensrätt (Antitrust Law) vid McGeorge School of Law i Sacramento i Kalifornien.

Efter sin tingsnotariepraktik vid Huddinge tingsrätt har Emil jobbat som jurist bland annat hos Sveriges Riksdag, Poolia/ Ericsson, Diskrimineringsombudsmannen (DO), Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och Svenska Europeiska Socialfonden/ESF-rådet. Emil har även haft uppdrag som nämndemansdomare vid Förvaltningsrätten i Stockholm. 

Emil har också tagit Advokatexamen, där han bl a har genomgått av Sveriges Advokatsamfund anordnad advokatexamen och har godkänts vid examinationen.

Emil har en lång och gedigen erfarehet som praktiserande jurist inom vitt skilda rättsområden och särkild inom humanjuridiken gällande utlännings- och asylrätt, brottsofferrätt, socialrätt, försäkringsrätt, familjerätt, företagsjuridik etc.

Emil talar förutom svenska även hyfsad engelska, assyriska och arabiska.

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)